Taltidning

Taltidningen

Lokala nyheter för dig som har en läsnedsättning.
Lyssna på din tidning när du själv vill. Taltidningen
Med taltidningen får du hela lokala tidningens innehåll uppläst.
Du kan bläddra mellan de olika avsnitten i tidningen, hoppa artikel för artikel eller välja vilken sida du vill gå till utifrån en innehållsförteckning.

Taltidningen innehåller nästan allt som finns i papperstidningen, och tar runt sju timmar att lyssna på från pärm till pärm, om man inte bläddrar i den.

Taltidningen finns även i en kort version, där de största artiklarna och ledare, insändare, lokalväder och familjesidorna finns.
Den korta versionen av taltidningen tar cirka två timmar att lyssna på.

Tidningen läses upp av en syntetisk röst.

Vem får prenumerera?

Alla som har en läsnedsättning har rätt prenumerera på taltidningen.
En läsnedsättning kan bero på flera saker, där synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna.

Men till exempel rörelsehinder, neurologisk skada eller konvalescens efter sjukdom kan också göra att en person har svårt att läsa tryckt text.

Mer information om taltidningen finns här

Kontakta Kundservice för mer information och beställning av prenumeration
Tel: 010-155 10 21
E-post: prenumeration@ekuriren.se
Kontakta Kundservice för mer information och beställning av prenumeration
Tel: 010-155 10 21
E-post: prenumeration@kkuriren.se
Kontakta Kundservice för mer information och beställning av prenumeration
010-155 10 21
E-post: prenumeration@sn.se