Prenumerationsvillkor

Prenumerationsvillkor


Prenumerationsvillkor för Aftonbladet TV
Prenumerationspriser 2018 EK|ST
Prenumerationspriser 2018 KK
Prenumerationspriser 2018 SN
Blankett autogiro medgivande

Prenumerationsvillkor fr.o.m. 2017-06-10 på Eskilstuna-Kuriren | Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter (nedan kallat EK|ST/KK/SN).

Material som omfattas av prenumerationen

En prenumeration avser olika paketkombinationer innehållande produkterna papperstidningen, e-tidningen, ekuriren.se, kkuriren.se, sn.se eller taltidningen. Din prenumeration omfattar även material som finns ibladat eller levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl beställda produkter som ibladat/bifogat material. Enskilda undantag kan inte göras gällande detta material. För att kunna ta del av digitala produkter krävs internetuppkoppling och en e-postadress.

Prenumerationstyp

En tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationen pågår tills uppsägning av prenumerationen sker. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast en månad före ny prenumerationsperiod. Eventuell uppsägning sker genom kontakt med vår Kundservice. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
En tidsbestämd prenumeration innebär att prenumerationen upphör vid prenumerationsperiodens utgång. För att kunna fortsätta prenumerationen utan att riskera ett glapp i leveransen av tidningen måste vi ha besked minst tre arbetsdagar före periodens utgång.

Adressändring

På vår hemsida kan du enkelt och när som helst beställa tillfällig eller permanent adressändring av papperstidningen. Leverans utanför respektive spridningsområde för EK|ST/KK/SN, inom Sveriges gränser, sker med Posten vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen. För adressändringar utanför Sverige tillkommer portokostnader. Lagring av papperstidningen erbjuds mot avhämtning utan kostnad. Avhämtning ska ske inom en vecka efter att papperstidningen startats upp igen.

Uppehåll

Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder prenumeranter på Totalt paket och Helgpaketet under en kortare period då du vill stoppa utdelningen av papperstidningen. Uppehåll är inte möjligt på Digitalt paket och Surfpaketet. De första 14 kalenderdagarna i uppehållet berättigar inte till framflyttad prenumerationsperiod eftersom du under uppehållet har tillgång till allt digitalt material samt e-tidningen. Önskar du tillgång till det digitala materialet även efter uppehållets första 14 kalenderdagar berättigar det inte framflyttad prenumerationsperiod. Önskar du uppehåll utan tillgång till digitalt material flyttas prenumerationsperioden fram från och med kalenderdag 15 i uppehållet. Önskar du ett längre uppehåll och betalar månadsvis med kreditkort eller Klarna måste prenumerationen avslutas för att undvika debitering av konto. Vid annat betalsätt (faktura, autogiro) sker framflyttning av prenumerationsperiod först efter de första 14 kalenderdagarna av uppehållet och enbart om du har uppehåll även från det digitala materialet.
Vid uppehåll på prenumerationer med annat pris än ordinarie sker ingen framflyttning av prenumerationsperioden.

Betalning och avgifter

Aktuell prislista för respektive prenumeration hittar du på ekuriren.se, kkuriren.se, sn.se. Prenumerationen betalas i förskott. Du betalar med kreditkort, Klarna, autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift. För att undvika fakturaavgiften kan betalning ske med autogiro, kontakta Kundservice om du vill byta betalningssätt. För att få e-faktura behöver du vara ansluten till en Internetbank och kunna betala dina räkningar via Internet. Anmäl dig på din Internetbanks hemsida. Om vi saknar en betalning skickas en betalningspåminnelse till dig, då tillkommer påminnelse avgift. Förskottsbetalning återbetalas endast vid dödsfall. Vi tar vid återbetalning ut en administrativ avgift. Belopp under 100 kronor efter avdrag för den administrativa avgiften återbetalas inte.
Rabatterade erbjudanden på prenumerationer kan enbart nyttjas av det hushåll som inte prenumererat de senaste 2 månaderna.

Aktuella priser och prishöjningar

Information om eventuella prisändringar sker genom annonser i tidningen samt på ekuriren.se, kkuriren.se, sn.se

Familjekonton

Prenumeranter på EK|ST/KK/SN kan ge upp till tre familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumeration har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmars underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras, ändras även underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och som är skrivna på samma adress. Missbruk av familjekonton kan innebära avstängning från tjänsten. EK|ST/KK/SN har rätt att via folkbokföringen kontrollera relationen mellan huvud- och underkonton. EK|ST/KK/SN har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen missköts.
Under prenumerationsperiod med rabatterade erbjudanden kan tyvärr inte familjekonto utnyttjas.

Distribution

Följande avser papperstidningen.
EK|ST/KK:s målsättning är att varje prenumerant med en buddistribuerad tidning i spridningsområdets primära kommuner ska få tidningen senast kl 06.00 på utgivningsdagen.
SN:s målsättning är att varje prenumerant med en buddistribuerad tidning i spridningsområdets primära kommuners tätorter ska få tidningen på utgivningsdagen senast kl 06.15 vardagar och 06.45 lördagar. Utanför tätort (bil distribution) senast 07.30 vardagar och 08.30 lördagar samt perioden 15/6-15/8.
För postdistribution inom spridningsområdets primära kommuner erhålls tidningen vardagar med Postens brevbärare under utgivningsdagen, lördagstidningen distribueras först på måndagen. För postdistribution utanför spridningsområdet erhålls tidningen tidigast dagen efter utgivningsdagen på vardagar och lördagstidningen tidigast måndag. Kontakta Kundservice för att ta reda på vilken distributionsform som gäller där just du bor. Vår strävan är att till varje prenumerant distribuera tidningen regelbundet. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. Det ekonomiska ansvar EK|ST/KK/SN åtar sig för eventuellt uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande priser för dessa. EK|ST/KK/SN är fri från ansvar när utebliven eller försenad tidning orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse som EK|ST/KK/SN skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder EK|ST/KK/SN inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit.

Förmåner med PLUS i mobilen

EK|ST/KK/SN:s läsare blir vid tecknande av prenumeration automatiskt med i PLUS. PLUS ger dig förmåner, rabatter och erbjudanden under hela året. Tillgången till erbjudanden med PLUS är helt digitalt och sker med hjälp av en mobiltelefon. Mer information om PLUS och hur du tar del av dina erbjudanden hittar du när du är inloggad på Mitt konto på ekuriren.se, kkuriren.se eller sn.se. Vid avslutad prenumeration upphör medlemskapet i PLUS och förmånerna får inte längre nyttjas.

Etiska regler för läsarkommentarer

Kommentera på svenska i en vänlig, civiliserad ton. Svordomar och kränkande tillmälen tillåts inte. Var respektfull mot de personer som omnämns i artikeln du kommenterar och mot de människor du debatterar med. Håll dig till ämnet. Du får länka till externa webbplatser, men bara till sådant som har med ämnet att göra. Du måste också själv förklara varför länken är relevant. Rasistiska eller sexistiska kommentarer tillåts inte. Inte heller nedsättande eller generaliserande påstående om till exempel invandrare, religiösa grupper eller homosexuella. Lagen om elektroniska anslagstavlor gäller för läsarkommentarer på ekuriren.se, kkuriren.se och sn.se. Utgivaransvaret omfattar alltså inte dina kommentarer.
Du har heller inte ställning som meddelare utan är själv straffrättsligt ansvarig för dina inlägg. Om du vill tipsa redaktionen med fullt grundlagsstadgat meddelarskydd, ska du kontakta redaktionen direkt.

Det här vill vi slippa:

– Länkar till rasistiskt, pornografiskt eller sexistiskt innehåll.
– Kommentarer om etnicitet, sexualitet, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar relevans för händelsen eller ämnet
– Svordomar och kränkande tillmälen
– Kommersiella budskap
– Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
– Uppmaningar till handlingar som strider mot svensk lag
– Otillåten publicering av upphovsrättsskyddat material

Den här funktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som strider mot lag, eller mot tidningens etiska regler enligt ovan. EK|ST/KK/SN förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som redaktionen anser bryter mot ovanstående. Användare som grovt eller återkommande bryter mot reglerna stängs av. Vi vill gärna ha din hjälp att hitta inlägg som du uppfattar bryter mot reglerna. Klicka på ”Anmäl inlägg” för att uppmärksamma oss på kommentarer som du uppfattar är tveksamma från etisk eller laglig utgångspunkt.

Hantering av personliga uppgifter

EK|ST/KK/SN använder modern informationsteknik för behandling av namn, adress, telefon- och personnummer samt leverans- och betalningsuppgifter. De uppgifter som du lämnar till oss kan komma att kompletteras och/eller uppdateras med hjälp av andra register. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag. Uppgifterna, som du när som helst kan ta del av via vår prenumerationsavdelning, används för prenumerationsadministration och betalningar samt för information och marknadsföring riktad till dig som läsare och prenumerant av tidningen. EK|ST/KK/SN lagrar uppgifterna under den tid du prenumererar på tidningen och upp till tre år efter avslutad prenumeration. På så vis har vi möjlighet att ge dig förmånliga erbjudanden om att förändra eller att återuppta din tidigare prenumeration. Om du så önskar kan vi avstå från att ge dig erbjudanden under eller efter avslutad prenumeration. Du behöver då själv kontakta vår Kundservice så att vi kan spärra dina uppgifter eller ta bort dig ur vårt register.

Villkorsändring

EK|ST/KK/SN har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar gäller tidigast 30 dagar efter att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig via vår hemsida, annonser i tidningen eller på annat tydligt sätt. Om EK|ST/KK/SN skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Ångerrätt

Som konsument kan du inom 14 dagar från att din prenumeration har startat ångra ditt köp. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice. Det finns även ett standardformulär för ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.