Prenumerationsvillkor

Från 9 april gäller nya prenumerationsvillkor, läs de nya villkoren här >>


Prenumerationsvillkor Sörmlands Media AB – gäller t.o.m 8 april 2019

Prenumerationsvillkor för Aftonbladet TV
Prenumerationspriser 2019 EK|ST
Prenumerationspriser 2019 KK
Prenumerationspriser 2019 SN
Blankett autogiro medgivande

Allmänt

Villkoren gäller för Sörmlands Media AB:s (org. nr 556973-5532) tjänster och produkter. Nedan kallat SMA. I Sörmlands Media AB ingår varumärkena Eskilstuna-Kuriren | Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter och dess bilagor samt nyhetssajterna ekuriren.se, kkuriren.se, sn.se och tillhörande appar.

Genom att du registrerar dig och blir kund hos SMA accepterar du våra, vid var tid gällande prenumerationsvillkor och personuppgiftspolicy.

Du intygar samtidigt att de uppgifter som du lämnar om dig själv är korrekta.

SMA har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar gäller tidigast 30 dagar efter att ändrade prenumerationsvillkor har uppdateras på våra sajter. Det åligger dig som kund att ta del av ändringar och uppdaterade villkor. Om SMA skulle göra väsentliga förändringar i villkoren har du rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Åldersgräns

Du måste vara 18 år för att köpa någon av SMA:s tjänster och produkter.

Material som omfattas av prenumerationen

En prenumeration avser olika paketkombinationer innehållande produkterna papperstidningen, e-tidningen, sajter och appar eller taltidningen. Din prenumeration omfattar även material som finns bifogat eller levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl beställda produkter som bifogat material. Enskilda undantag kan inte göras gällande detta material.

Prenumerationstyp

En tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationen pågår tills uppsägning av prenumerationen sker. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast en månad före ny prenumerationsperiod. Eventuell uppsägning sker genom kontakt med vår Kundservice. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
En tidsbestämd prenumeration innebär att prenumerationen upphör vid prenumerationsperiodens utgång. För att kunna fortsätta prenumerationen utan att riskera ett glapp i leveransen av tidningen måste vi ha besked minst tre arbetsdagar före periodens utgång.

Insamling och behandling av personuppgifter

Sörmlands Media AB (org. nr 556973-5532)  är personuppgiftsansvarig och uppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som hämtas in är sådana som du direkt eller indirekt lämnar vid registrering eller senare. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-post, personnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter.Personuppgifter hämtas också in när du använder våra digitala tjänster via sk cookies.

SMA kommer också att komplettera och uppdatera dina uppgifter genom att hämta uppgifter från externa källor som t ex offentliga register. Vi uppdaterar uppgifterna för att kunna upprätthålla en god kund- och registervård.

Dina personuppgifter behandlas hos SMA under den tid du är kund och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag. Dina personuppgifter delas endast med de samarbetspartner som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Exempel på samarbetspartner är distributionsbolag, IT- och analys system samt samarbetspartners som tillhandahåller olika marknadsföringsverktyg (t ex e-post, sms och telemarketingbolag).

Vad uppgifterna används till

Uppgifterna används för att fullgöra de åtaganden vi har gentemot dig som kund och rådande lagar (t ex bokföringslagen). De används för att vi ska kunna identifiera dig som kund eller användare och är en förutsättning för att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster till dig.

Dina personuppgifter kommer att användas av oss och våra samarbetspartner i marknadsföringssyfte. Genom att du registrerar dig och blir kund hos SMA accepterar du att vi använder de uppgifter vi har om dig för att anpassa och sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte. Du har rätt att tacka nej till den typen av kommunikation från oss. Det gör genom att kontakta vår Kundservice.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse eller radering av uppgifter om dig. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice.

Förmåner med PLUS i mobilen

SMA:s läsare får vid tecknande av en prenumeration tillgång till vårt förmånsprogram PLUS. PLUS ger dig förmåner, rabatter och erbjudanden under hela året. Mer information om PLUS och hur du tar del av dina erbjudanden hittar du när du är inloggad på ekuriren.se, kkuriren.se eller sn.se. Vid avslutad prenumeration upphör tillgången till PLUS och förmånerna får inte längre nyttjas.

Adressändring

På våra sajter kan du enkelt beställa tillfällig eller permanent adressändring av papperstidningen. Leverans utanför respektive spridningsområde inom Sveriges gränser, sker med Posten vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen. För adressändringar utanför Sverige tillkommer portokostnader.

Uppehåll

Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder prenumeranter på Totalt paket och Helgpaketet under en kortare period då du vill stoppa utdelningen av papperstidningen. Uppehåll är inte möjligt på våra helt digitala prenumerationspaket eller när du betalar månadsvis med kreditkort eller Klarna.

De första 14 kalenderdagarna i uppehållet berättigar inte till framflyttad prenumerationsperiod eftersom du under uppehållet har tillgång till allt digitalt material samt e-tidningen. Önskar du tillgång till det digitala materialet även efter uppehållets första 14 kalenderdagar berättigar det inte framflyttad prenumerationsperiod. Önskar du uppehåll utan tillgång till digitalt material flyttas prenumerationsperioden fram från och med kalenderdag 15 i uppehållet.

Vid uppehåll på prenumerationer med annat pris än ordinarie sker ingen framflyttning av prenumerationsperioden.

Betalning och avgifter

Aktuell prislista för respektive prenumeration hittar du på våra sajter. Prenumerationen betalas i förskott. Du betalar med kreditkort, Klarna, autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift. Kontakta Kundservice om du vill byta betalningssätt. För att få e-faktura behöver du vara ansluten till en Internetbank. Anmäl dig på din Internetbanks hemsida. Om vi saknar en betalning skickas en betalningspåminnelse till dig, då tillkommer påminnelseavgift. Förskottsbetalning återbetalas endast vid dödsfall. Vi tar vid återbetalning ut en administrativ avgift. Belopp under 100 kronor efter avdrag för den administrativa avgiften återbetalas inte.

Aktuella priser och prishöjningar

Information om prisändringar sker genom annonser i tidningen samt på våra sajter.

Familjekonton

Prenumeranter med en ordinarie prenumeration kan ge upp till tre familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmars underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras, ändras även underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och som är skrivna på samma adress. Missbruk av familjekonton kan innebära avstängning från tjänsten. SMA har rätt att via folkbokföringen kontrollera relationen mellan huvud- och underkonton. SMA har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen missköts.

Familjekonto gäller endast på ordinarie prenumerationer och kan inte utnyttjas vid kampanjprenumeration eller rabatterade erbjudanden.

Distribution 

Följande avser papperstidningen.
EK|ST/KK:s målsättning är att varje prenumerant med en buddistribuerad tidning i spridningsområdets primära kommuner ska få tidningen senast kl 06.00 på utgivningsdagen.
SN:s målsättning är att varje prenumerant med en buddistribuerad tidning i spridningsområdets primära kommuners tätorter ska få tidningen på utgivningsdagen senast kl 06.15 vardagar och 06.45 lördagar. Utanför tätort (bil distribution) senast 07.30 vardagar och 08.30 lördagar samt perioden 15/6-15/8.

För postdistribution inom spridningsområdets primära kommuner erhålls tidningen vardagar med post under utgivningsdagen, lördagstidningen distribueras först på måndagen. För postdistribution utanför spridningsområdet levereras tidningen enligt postens leveransvillkor i området. Vid buddistribution levereras tidningen antingen till en av posten anvisad brevlåda, samlingslåda/samlingsplats för brevlådor eller till ett av distributören uppsatt tidningsrör. Kontakta Kundservice för att ta reda på vilken distributionsform som gäller där just du bor. Vår strävan är att till varje prenumerant distribuera tidningen regelbundet. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. Det ekonomiska ansvar SMA åtar sig för eventuellt uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande priser för dessa. SMA är fri från ansvar när utebliven eller försenad tidning orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse som SMA skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder SMA inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit.

Ångerrätt

Som konsument kan du inom 14 dagar från att din prenumeration har startat ångra ditt köp.. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice. Det finns även ett standardformulär för ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Kontaktuppgifter

Sörmlands Media Kundservice tel: 010-155 10 21, E-post: kundservice@sormlandsmedia.se