Prenumerationsvillkor ABTV

Prenumerationsvillkor fr.o.m. 2018-05-25 för tilläggsprodukterna Aftonbladets TV-bilaga och Kryss&Quiz bilaga

Aftonbladets bilagor (nedan kallad AB) är en tilläggsprenumeration som Sörmlands Media AB:s tidningar (Eskilstuna-Kuriren | Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter), nedan kallade SMA, erbjuder sina prenumeranter. AB kan endast köpas av kunder som har, eller tecknar en prenumeration på SMA:s prenumerationspaket Totaltpaket.

 

Prenumerationstyp

En tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationen pågår tills uppsägning av prenumerationen sker. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast en månad före ny prenumerationsperiod. Eventuell uppsägning sker genom kontakt med vår Kundservice. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
En tidsbestämd prenumeration innebär att prenumerationen upphör vid prenumerationsperiodens utgång. För att kunna fortsätta prenumerationen utan att riskera ett glapp i leveransen av tidningen måste vi ha besked minst tre arbetsdagar före periodens utgång.

 

Distribution

Distributionen av AB kan endast ske till brevlådor som har buddistribuerad tidning på utgivningsdagen för bilagan. Är det postutdelning i ditt område kan ingen prenumeration på AB tecknas. AB distribueras tillsammans med SMA. Vilken tid din tidning kommer styrs av gällande prenumerationsvillkor för SMA. En absolut leveransgaranti kan inte lämnas. Det ekonomiska ansvar SMA åtar sig för eventuellt uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande priser för dessa. SMA är fri från ansvar när utebliven eller försenad tidning orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse som SMA skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder SMA inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

Adressändring

Vid eventuell permanent eller tillfällig adressändring på AB och/eller SMA kontakta Kundservice. AB kan inte levereras utanför respektive spridningsområde för SMA.

 

Uppehåll

Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder prenumeranter på AB under en kortare period då du vill stoppa utdelningen av AB eller om SMA tillfälligt ska levereras till en adress utanför respektive tidnings spridningsområde, där AB inte kan levereras. Prenumerationsperioden på AB flyttas då fram med samma antal nummer som uppehållet varar. Vid uppehåll på prenumerationer med annat pris än ordinarie sker ingen framflyttning av prenumerationsperioden. Vid eventuellt uppehåll på AB och/eller SMA kontakta Kundservice. Kontakta oss minst 2 veckor innan uppehållet på AB ska starta.

 

Betalning och avgifter

Prenumerationen betalas i förskott. Du betalar via autogiro eller pappersfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift. Fakturan för AB är en separat faktura och faktureras inte tillsammans med SMA. För att undvika fakturaavgiften kan betalning ske med autogiro om det finns ett aktivt och godkänt medgivande på SMA. Vid autogiro sker debitering månadsvis och månadsbeloppet kan variera beroende på hur många utgivningsdagar som infaller inom aktuell månad eller vid ev. prisjusteringar. Kontakta Kundservice om du vill byta betalningssätt. Om vi saknar en betalning skickas en betalningspåminnelse till dig, då tillkommer påminnelseavgift. Förskottsbetalning återbetalas endast vid dödsfall. Vi tar vid återbetalning ut en administrativ avgift. Belopp under 50 kronor efter avdrag för den administrativa avgiften återbetalas inte.

 

Aktuella priser och prishöjningar

Information om eventuella prisändringar sker genom annonser i tidningen samt på ekuriren.se/kkuriren.se/sn.se

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Sörmlands Media AB (org. nr 556973-5532) är personuppgiftsansvarig och uppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som hämtas in är sådana som du direkt eller indirekt lämnar vid registrering eller senare. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-post, personnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter. Personuppgifter hämtas också in när du använder våra digitala tjänster via sk cookies. Läs mer i våra villkor/policys. Villkor/policys hittar du på våra sajter: ekuriren.se/villkor, kkuriren.se/villkor, sn.se/villkor

SMA kommer också att komplettera och uppdatera dina uppgifter genom att hämta uppgifter från externa källor som t ex offentliga register. Vi uppdaterar uppgifterna för att kunna upprätthålla en god kund- och registervård.

Dina personuppgifter behandlas hos SMA under den tid du är kund och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag. Dina personuppgifter delas endast med de samarbetspartner som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Exempel på samarbetspartner är distributionsbolag, IT- och analys system samt samarbetspartners som tillhandahåller olika marknadsföringsverktyg (t ex e-post, sms och telemarketingbolag).

 

Vad uppgifterna används till

Uppgifterna används för att fullgöra de åtaganden vi har gentemot dig som kund och rådande lagar (t ex bokföringslagen). De används för att vi ska kunna identifiera dig som kund eller användare och är en förutsättning för att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster till dig.

Dina personuppgifter kommer att användas av oss och våra samarbetspartner i marknadsföringssyfte. Genom att du registrerar dig och blir kund hos SMA accepterar du att vi använder de uppgifter vi har om dig för att anpassa och sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte. Du har rätt att tacka nej till den typen av kommunikation från oss. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice eller använda dig av svarsfunktionen i det meddelandet som vi skickar till dig.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse eller radering av uppgifter om dig. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice.

 

Villkorsändring

SMA har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar gäller tidigast 30 dagar efter att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig via vår hemsida, annonser i tidningen eller på annat tydligt sätt. Om SMA skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

 

Ångerrätt

Som konsument kan du inom 14 dagar från att din prenumeration har startat ångra ditt köp. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice. Det finns även ett standardformulär för ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

 

Kontaktuppgifter

Sörmlands Media Kundservice tel: 010-155 10 21, E-post: kundservice@sormlandsmedia.se