Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 börjar nya regler om skydd för personuppgifter att gälla i EU.
Detta då den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Denna förändring innebär att vi behöver ditt godkännande, bland annat för att få använda din trafikdata för att kunna marknadsföra oss mot dig som kund samt förbättra våra tjänster.
I enlighet med den nya lagstiftningen vill vi på Sörmlands Media AB (nedan kallat SMA) informera dig om hur vi hanterar uppgifter om dig som kund och användare av våra produkter och tjänster.

 

Detta gäller följande individer

Personuppgiftspolicyn gäller:
– Dig som prenumererar på någon av våra tidningar, produkter, nyhetsbrev eller digitala tjänster
– Dig som besöker våra webbplatser, appar  eller deltar i våra tävlingar och event.
För att det ska kännas enklare att ta till sig informationen nedan kallar vi detta i fortsättningen för ”Våra tjänster”.
Information om hur vi använder så kallade kakor/cookies på våra webbplatser finns här: https://kundservice.sormlandsmedia.se/cookies
Vi rekommenderar att du läser den här policyn med jämna mellanrum då det sättet vi hanterar personuppgifter på kan komma att uppdateras fortlöpande.

 

Vi är ansvariga

Sörmlands Media AB (556973-5532) är inom ramen för våra tjänster den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

I SMA ingår varumärkena Eskilstuna-Kuriren | Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter och dess bilagor samt nyhetssajterna ekuriren.se, kkuriren.se, sn.se och tillhörande appar. 

Därför samlar vi uppgifter om dig

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna:
• leverera och ta betalt för de prenumerationstjänster som du har köpt samt möjliggöra god kundservice till dig som prenumerant, t ex för att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller ge dig information som du begärt eller som vi av något skäl behöver delge dig.
• ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant tillgång till erbjudanden från SMA eller från tredje part godkänd av Sörmlands Media.
• ge dig som använder våra tjänster tillgång till erbjudanden från SMA eller från tredje part godkänd av SMA, bland annat i form av erbjudanden som är anpassade utifrån uppgifter du lämnat om dina intressen.
• ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra nya och befintliga tjänster, webbplatser och appar.
• leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning.

 

Detta innebär berättigat intresse

Anledningen till att vi behandlar uppgifter om dig med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse (Rättslig grund: samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.) är att:
• kunna ge dig som är – eller tidigare har varit prenumerant – tillgång till erbjudanden
• kunna mäta statistik och kundnöjdhet samt utveckla våra tjänster, webbplatser och appar med detta som bas och därmed kunna erbjuda dig bättre produkter anpassade efter dina behov.
För att kunna ge dig som tidigare varit prenumerant och kund hos oss erbjudanden så använder vi oss av bland annat segmentering, profilering och analys i vår behandling.
De uppgifter vi använder oss av är bland andra:
• vilka prenumerationer våra kunder har/har haft
• postnummer
• ålder och kön.

De uppgifter vi använder för att ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och appar är bland andra:
• vilka prenumerationer våra kunder har/har haft
• postnummer
• ålder och kön.
All behandling av denna data sker på så kallad aggregerad nivå.
Det innebär att uppgifter om enskilda prenumeranter inte analyseras närmare utan som läsare är man anonymiserad.
I båda fallen ovan har vi gjort bedömningen att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig som kund väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär.

 

Dessa uppgifter samlas in

De uppgifter vi samlar in, använder och sparar är namn, i vissa fall personnummer, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, IP-adress samt uppgifter om betalnings- och inköpsuppgifter. I vissa sammanhang samlas även uppgifter om intressen och engagemang in.
Vi samlar även in information om hur olika besökare beter sig på våra webbplatser.
Det kan röra sig vilka avdelningar som är mest lästa, vilka olika webbläsare eller enheter som används med mera.

 

Så samlar vi in uppgifterna

Till största delen så samlar vi information från dig som använder våra tjänster.
Det kan vara vid köptillfället av exempelvis en prenumeration som kan göras via webbsidan, via telefon eller en kupong.
Det kan också vara om du väljer att kontakta oss via e-post, telefon, kontaktformulär på våra webbplatser eller via sociala medier.
Det sker också om du uppdaterar dina uppgifter på sidan ”Mitt konto”.
SMA kommer att komplettera och uppdatera dina uppgifter genom att hämta uppgifter från externa källor som t ex offentliga register. Vi uppdaterar uppgifterna för att kunna upprätthålla en god kund- och registervård.
Vi samlar också in uppgifter om läsarna på våra webbplatser med hjälp av olika analysverktyg.

 

Så använder vi uppgifterna

Vi samlar in, bearbetar och analyserar uppgifterna för att kunna utveckla våra tjänster, leverera våra produkter och för marknadsföring av vårt utbud.
SMA kan använda uppgifter om dig för att ta kontakt med dig som kund eller tidigare kund via telefon, sms, e-post, vanlig post eller någon av våra appar.
Dina personuppgifter delas endast med de samarbetspartner som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Exempel på samarbetspartner är distributionsbolag, IT- och analys system samt samarbetspartners som tillhandahåller olika marknadsföringsverktyg (t ex e-post, sms och telemarketingbolag.
SMA kan även dela med sig av uppgifter om dig till andra företag inom koncernen. Vi säljer dock aldrig personuppgifter till utomstående företag.

 

Så länge sparar vi uppgifterna

Dina personuppgifter behandlas hos SMA under den tid du är kund och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.
Om du är prenumerant på ett av våra nyhetsbrev används och sparas uppgifter om dig till dess att du själv väljer att avanmäla dig.

 

Så får du ta del av dina uppgifter eller ändra/ta bort dem

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse eller radering av uppgifter om dig. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice.

 

Så gör du för att avstå direktreklam

Du har rätt att avstå direktreklam från oss.
Detta gör du enklast genom att:
1. Följa de instruktioner som finns i det marknadsföringsmeddelande du fått
2. Kontakta vår kundservice

 

Så gör du om du har synpunkter på hur din data behandlas av oss

Om du har synpunkter på vår behandling av data kan du höra av dig till vår Kundservice.
Har du andra klagomål runt detta kan du även kontakta Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter

Sörmlands Media Kundservice tel: 010-155 10 21, E-post: kundservice@sormlandsmedia.se